Zabezpieczenie medyczne imprez
 

ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE IMPREZ MASOWYCH I SPORTOWYCH

Zajmujemy się zabezpieczeniem medycznym imprez masowych i sportowych według aktualnie obowiązujących wytycznych. Firma ambulans24.pl specjalnie dla Państwa dokona oceny ryzyka imprezy, przygotuje plan zabezpieczenia medycznego oraz zajmie się wszystkimi kwestiami związanymi z bezpieczeństwem medycznym imprezy. Nasz doświadczony zespół udzieli fachowej pomocy podczas wszelkiego rodzaju wydarzeń. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w obsłudze imprez masowych i firmowych oraz wszelkich wydarzeń sportowych, kulturalnych i plenerowych. Zabezpieczenie medyczne imprezy realizujemy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 w sprawie minimalnych wymagań dotyczących zabezpieczenia pod względem medycznym imprezy masowej. W celu organizacji zabezpieczenia medycznego imprezy masowej lub sportowej zapraszamy do kontaktu telefonicznego: 667 291 424 lub mailowego: ambulans24@gmail.com

CO NAS WYRÓŻNIA?

Wyróżnia nas przede wszystkim doświadczenie. Wszyscy ratownicy medyczni, którzy będą zabezpieczali Twoją imprezę są czynnymi zawodowo pracownikami Systemy Państwowe Ratownictwo Medyczne. Oznacza to, że na co dzień mają styczność ze stanami zagrożenia życia, podczas których udzielają medycznych czynności ratunkowych. Dodatkowo wiedza każdego ratownika jest weryfikowana przed podjęciem współpracy z nasza firmą. Wszystko robimy po to żeby maksymalnie zwiększyć bezpieczeństwo podczas Twojej imprezy.

KIEDY WYMAGANE JEST ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE?

Zgodnie z ustawą O bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U.Nr 106 poz. 680 z 1998 roku z późniejszymi zmianami) organizator każdej imprezy, gdzie szacunkowa liczba uczestników wynosi powyżej:

  • 1000 osób – dla imprez na wolnym powietrzu
  • 300 osób – dla imprez w obiektach zamkniętych,

zobowiązany jest zapewnić opiekę medyczną uczestnikom imprezy. Szczegóły reguluje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 roku w sprawie minimalnych wymagań dotyczących zabezpieczenia pod względem medycznym imprezy masowej.

JAKIE ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE NA MOJĄ IMPREZĘ?

Zabezpieczenie medyczne masowej imprezy artystyczno-rozrywkowej oraz masowej imprezy sportowej innej niż mecz piłki nożnej ustala się na podstawie przewidywanej liczby uczestników w następujący sposób:

1) w zakresie zespołów wyjazdowych (karetek):
a) do 5000 uczestników – jeden zespół bez lekarza,
b) od 5001 do 25 000 uczestników – jeden zespół z lekarzem i jeden zespół bez lekarza,
c) od 25 001 do 65 000 uczestników – jeden zespół z lekarzem i dwa zespoły bez lekarza,
d) od 65 001 uczestników – jeden zespół z lekarzem i dwa zespoły bez lekarza oraz na każde rozpoczęte kolejne 120 000 uczestników powyżej 65 000 uczestników – jeden zespół bez lekarza lub jeden zespół z lekarzem;

2) w zakresie patroli ratowniczych:
a) do 5000 uczestników – jeden patrol ratowniczy,
b) od 5001 do 65 000 uczestników – jeden patrol ratowniczy na każde rozpoczęte kolejne 10 000 uczestników powyżej 5000 uczestników,
c) od 65 001 uczestników – siedem patroli ratowniczych na pierwsze 65 000 uczestników oraz na każde rozpoczęte kolejne 15 000 uczestników – jeden patrol ratowniczy;

3) w zakresie punktów pomocy medycznej:
a) od 10 000 do 110 000 uczestników – jeden punkt pomocy medycznej na każde rozpoczęte kolejne 50 000 uczestników powyżej 10 000 uczestników,
b) od 110 001 uczestników – dwa punkty pomocy medycznej oraz na każde rozpoczęte kolejne 100 000 uczestników powyżej 110 000 uczestników – jeden punkt pomocy medycznej

Kliknij i zadzwoń teraz