Punkt nauczania pierwszej pomocy

PUNKT NAUCZANIA PIERWSZEJ POMOCY 

Zorganizuj wspólnie z nami punkt nauczania pierwszej pomocy podczas Twojego festynu czy imprezy. Taki punkt stanowi dodatkową atrakcję i łączy naukę z zabawą. Doświadczona kadra naszych ratowników oraz profesjonalny sprzęt sprawią, że Twoja imprez będzie jeszcze bardziej atrakcyjna dla odwiedzających.
 

KODEKS KARNY

Art. 162– Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

USTAWA O PAŃSTWOWYM RATOWNICTWIE MEDYCZNYM

Art. 4. Kto zauważy osobę lub osoby znajdujące się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego lub jest świadkiem zdarzenia powodującego taki stan, w miarę posiadanych możliwości i umiejętności ma obowiązek niezwłocznego podjęcia działań zmierzających do skutecznego powiadomienia o tym zdarzeniu podmiotów ustawowo powołanych do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

  • Wzywanie pomocy – ĆWICZENIA
  • Resuscytacja krążeniowo oddechowa dorosłych -ĆWICZENIA
  • Resuscytacja krążeniowo oddechowa dzieci – ĆWICZENIA
  • Automatyczna defibrylacja zewnętrzna – ĆWICZENIA

Skontaktuj się z nami w celu organizacji takiego kursu w swojej firmie lub instytucji. Odpowiemy na wszystkie twoje pytania oraz wycenimy twój kurs. Zapraszamy do kontaktu mailowego: ambulans24@gmail.com lub telefonicznego: 667 291 424. 

Kliknij i zadzwoń teraz