Kursy z zakresu pierwszej pomocy

KURSY PIERWSZEJ POMOCY

Kursy pierwszej pomocy Centrum szkoleniowe Ambulans24.pl organizuje kursy pierwszej pomocy dla firm oraz instytucji publicznych. Posiadamy wysoko wykwalifikowaną kadrę medyczną oraz bogate zaplecze sprzętowe. Nasze kursy pierwszej pomocy są dostosowane do potrzeb każdego klienta. Dokładając wszelkich starań staramy się, aby nasze szkolenia cechowały się najwyższą jakością i były prowadzone według najnowszych wytycznych. Przeszkoliliśmy dotychczas kilka tysięcy osób co możemy potwierdzić stosownymi referencjami. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszych kursów. szkolenia

kursy pierwszej pomocy gorzówKURS PIERWSZEJ POMOCY DLA FIRM ORAZ INSTYTUCJI PUBLICZNYCH 

Szkolenie skierowany przede wszystkim do pracowników firm oraz instytucji publicznych. Zgodne z Kodeksem Pracy art. 209 (zmiany od 18 tycznia 2009 r.); ustawy z 21 Listopada 2008 r o zmianie ustawy Kodeks Pracy (Dz. U. 223, poz. 146 2008 r.) pracodawca ma obowiązek zorganizowania systemu pierwszej pomocy. Organzujemy kurs podstawowy (5 godzin) lub rozszerzony (8 godzin) Nasza firma przeszkoliła już kilkuset pracowników różnych firm i instytucji, co możemy potwierdzić stosowanymi referencjami. Tego typu kurs jest zakończony wydaniem certyfikatu dla każdego uczestnika.

kursy pierwszej pomocy gorzówKURS PIERWSZEJ POMOCY W STANACH ZAGROŻENIA ŻYCIA DZIECI

Kurs pierwszej pomocy dla rodziców i opiekunów. Dzięki naszemu szkoleniu osoby sprawujące opiekę nad dziećmi zdobędą wiedzę teoretyczną i praktyczną potrzebną w celu udzielenia pomocy dziecku w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia. Nasze szkolenia spełniają także wymagania stawiane przez Kodeks Pracy pracownikom żłobków, przedszkoli i innych placówek edukacyjnych. Kurs zakończony jest wydaniem certyfikatu dla każdego uczestnika.

kursy pierwszej pomocy gorzów nauka jazdyKURS PIERWSZEJ POMOCY DLA SZKÓŁ NAUKI JAZDY

Zgodnie z przepisem Art. 23 ust. 2 Ustawy o Kierujących Pojazdami. Szkolenie dla kierowców podczas kursów  jazdy obejmuje naukę udzielania pierwszej pomocy przeprowadzaną w formie wykładów i zajęć praktycznych; Szkolenie prowadzi osoba o kwalifikacjach przewidzianych prawem dla tego typu szkoleń, która ma prawo do dokonania zaliczenia zajęć w karcie szkoleniowej każdego uczestnika. Program obejmuje omówienie najbardziej typowych sytuacji ze szczególnym zwróceniem uwagi a zagadnienia, których dotyczą pytania egzaminacyjne oraz zajęcia praktyczne. Część zajęć praktycznych odbywa się na wolnym powietrzu i obejmuje naukę zabezpieczenia miejsca wypadku oraz ewakuacja poszkodowanego z pojazdu. Kurs kończy się wydaniem certyfikatu dla każdego uczestnika.

KURS DLA NAUCZYCIELIkursy pierwszej pomocy gorzów

Szkolenie skierowane dla pracowników instytucji oświatowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zmianami) Nowelizacja ustawy od marca 2018 r. nakazuje przeszkolenie wszystkich pracowników placówki oświatowej bez względu na zajmowane stanowisko. Szkolenie obejmuje zagadnienia z zakresu udzielania pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Nasza firma przeszkoliła już kilkuset nauczycieli, co możemy potwierdzić stosowanymi referencjami. Tego typu kurs jest zakończony wydaniem certyfikatu dla każdego uczestnika.

 

 
 
kwalifikowana pierwsza pomocKURS KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY
 
Kursy Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy pozwalają na uzyskanie tytułu „Ratownika” zgodnie z art. 13 Ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym i tym samym uzyskanie najwyższego możliwego stopnia przeszkolenia w zakresie ratownictwa, który dostępny jest dla osób nie posiadających wykształcenia medycznego. Przeznaczony szczególnie dla pracowników służb mundurowych oraz jednostek ratowniczych, ale mogą też ukończyć go osoby nie związane z takimi jednostkami. Kurs trwa 66 godzin i zakończony jest egzaminem państwowym. 
 

mały ratownik“MAŁY RATOWNIK”

Kurs przeznaczony dla najmłodszych odbiorców. Podczas kursu dzieci zostają zapoznane z podstawowymi umiejętnościami z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Poziom zajęć dopasowany jest d o danej grupy wiekowej. Kurs dedykowany dla szkół i przedszkoli. Uczestnicy zajęć poznają numery alarmowe oraz uczą się postępowania w wybranych stanach zagrożenia życia. Istnieje również możliwość zorganizowania symulowanej akcji ratowniczej z udziałem karetki oraz pokazu sprzętu ratowniczego dla dzieci.
 

Punkt nauczania pierwszej pomocyPUNKT NAUCZANIA PIERWSZEJ POMOCY 

Zorganizuj wspólnie z nami punkt nauczania pierwszej pomocy podczas Twojego festynu czy imprezy. Taki punkt stanowi dodatkową atrakcję i łączy naukę z zabawą. Doświadczona kadra naszych ratowników oraz profesjonalny sprzęt sprawią, że Twoja imprez będzie jeszcze bardziej atrakcyjna dla odwiedzających.