Kursy pierwszej pomocy pediatrycznej

kurs pierwszej pomocy pediatrycznejKURSY PIERWSZEJ POMOCY PEDIATRYCZNEJ

Kurs pierwszej pomocy dla rodziców i opiekunów. Dzięki naszemu szkoleniu osoby sprawujące opiekę nad dziećmi zdobędą wiedzę teoretyczną i praktyczną potrzebną w celu udzielenia pomocy dziecku w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia. Nasze szkolenia spełniają także wymagania stawiane przez Kodeks Pracy pracownikom żłobków, przedszkoli i innych placówek edukacyjnych. Kurs zakończony jest wydaniem certyfikatu dla każdego uczestnika.

 

 

 

USTAWA O OPIECE NAD DZIEĆMI DO LAT 3

Art.16 pkt. 2. Opiekunem w żłobku lub klubie dziecięcym może być także osoba, która odbyła nie wcześniej niż 2 lata przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun szkolenie z udzielania dziecku pierwszej pomocy.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU Z DNIA 31.12.02 r. W  SPRAWIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY W PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH SZKOŁACH I PLACÓWKACH

Art 21.Pracownicy szkoły lub placówki podlegają przeszkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy.;

Kurs przeznaczony jest również dla rodziców, opiekunów oraz wszystkich osób sprawujących opiekę na dziećmi.

PROGRAM KURSU PIERWSZEJ POMOCY PEDIATRYCZNEJ:

  • Podstawy prawne podczas udzielania pierwszej pomocy – WYKŁAD
  • Bezpieczeństwo podczas udzielanie pierwszej pomocy – WYKŁAD
  • Wzywanie pomocy – WYKŁAD + ĆWICZENIA
  • Resuscytacja krążeniowo oddechowa dzieci – WYKŁAD + ĆWICZENIA
  • Automatyczna defibrylacja zewnętrzna – WYKŁAD + ĆWICZENIA
  • Postępowanie w wybranych stanach zagrożenia życia dzieci (dziecko nieprzytomne, drgawki, oparzenia, ostre zapalanie krtani, wysoka gorączka, zatrucia, zadławienia) – WYKŁAD + ĆWICZENIA
  • Postępowanie w obrażeniach ciała u dzieci – WYKŁAD + ĆWICZENIA
Istnieje możliwość rozszerzenia kursu o dodatkową tematykę.

Skontaktuj się z nami w celu organizacji takiego kursu w swojej firmie lub instytucji. Odpowiemy na wszystkie twoje pytania oraz wycenimy twój kurs. Zapraszamy do kontaktu mailowego: ambulans24@gmail.com lub telefonicznego: 667 291 424. 

Kliknij i zadzwoń teraz