Kursy pierwszej pomocy dla kierowców

KURS PIERWSZEJ POMOCY DLA SZKÓŁ NAUKI JAZDY

Oferujemy kurs pierwszej pomocy dla szkół nauki jazdy. Zgodnie z przepisem Art. 23 ust. 2 Ustawy o Kierujących Pojazdami. Szkolenie dla kierowców podczas kursów  jazdy obejmuje naukę udzielania pierwszej pomocy przeprowadzaną w formie wykładów i zajęć praktycznych; Szkolenie prowadzi osoba o kwalifikacjach przewidzianych prawem dla tego typu szkoleń, która ma prawo do dokonania zaliczenia zajęć w karcie szkoleniowej każdego uczestnika. Program obejmuje omówienie najbardziej typowych sytuacji zagrożenia życia ze szczególnym zwróceniem uwagi na zagadnienia, których dotyczą pytania egzaminacyjne. Część zajęć praktycznych odbywa się na wolnym powietrzu i obejmuje naukę zabezpieczenia miejsca wypadku oraz ewakuacja poszkodowanego z pojazdu. Kurs kończy się wydaniem certyfikatu dla każdego uczestnika.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ŚRODOWISKA Z DNIA 4.03.2016 W SPRAWIE SZKOLENIA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UPRAWNIENIA DO KIEROWANIA POJAZDAMI, INSTRUKTORÓW I WYKŁADOWCÓW

§ 9. 1. Liczbę godzin zajęć w zakresie części teoretycznej i praktycznej szkolenia dla każdej osoby podlegającej szkoleniu podstawowemu ustala indywidualnie instruktor prowadzący w porozumieniu z tą osobą, przy czym: b) 4 godziny zajęć teoretycznych i ćwiczeń w zakresie udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych – dotyczy prawa jazdy kategorii A1, A2, A, B1, B, T i pozwolenia,

USTAWA PRAWO O RUCHU DROGOWYM

§ 44.2. Jeżeli w wypadku jest zabity lub ranny, kierujący pojazdem jest obowiązany  udzielić niezbędnej pomocy ofiarom wypadku oraz wezwać zespół ratownictwa medycznego i Policję. 

§ 105, pkt. 3. Szkolenia w zakresie udzielania pomocy przedlekarskiej dla przyszłych kierowców mogą być prowadzone tylko przez osoby, które spełniają warunki określone w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (ratownik medyczny, pielęgniarka systemu, lekarz systemu)

PROGRAM KURSU PIERWSZEJ POMOCY DLA SZKÓŁ NAUKI JAZDY:

  • Podstawy prawne podczas udzielania pierwszej pomocy – WYKŁAD
  • Bezpieczeństwo podczas udzielanie pierwszej pomocy – WYKŁAD
  • Wzywanie pomocy – WYKŁAD + ĆWICZENIA
  • Resuscytacja krążeniowo oddechowa dorosłych – WYKŁAD + ĆWICZENIA
  • Resuscytacja krążeniowo oddechowa dzieci – WYKŁAD + ĆWICZENIA
  • Automatyczna defibrylacja zewnętrzna – WYKŁAD + ĆWICZENIA
  • Sposoby ewakuacji poszkodowanych z pojazdu – ĆWICZENIA
  • Pierwsza pomoc w wybranych stanach zagrożenia życia – WYKŁAD + ĆWICZENIA
  • Omówienie pytań egzaminacyjnych związanych z pierwszą pomocą – WYKŁAD

Skontaktuj się z nami w celu organizacji takiego kursu w swojej firmie lub instytucji. Odpowiemy na wszystkie twoje pytania oraz wycenimy twój kurs. Zapraszamy do kontaktu mailowego: ambulans24@gmail.com lub telefonicznego: 667 291 424.

Kliknij i zadzwoń teraz