Zaawansowany kurs pierwszej pomocy dla firm

Zaawansowany kurs pierwszej pomocy dla firm

Kurs pierwszej pomocy dla firm to szkolenie skierowane przede wszystkim do pracowników firm oraz instytucji publicznych. Zgodne z Kodeksem Pracy art. 209 (zmiany od 18 tycznia 2009 r.); ustawy z 21 Listopada 2008 r o zmianie ustawy Kodeks Pracy (Dz. U. 223, poz. 146 2008 r.) pracodawca ma obowiązek zorganizowania systemu pierwszej pomocy. Organizujemy kurs podstawowy (4 godziny) lub rozszerzony (8 godzin) Nasza firma przeszkoliła już kilkuset pracowników różnych firm i instytucji, co możemy potwierdzić stosowanymi referencjami. Tego typu kurs jest zakończony wydaniem certyfikatu dla każdego uczestnika.

Program zaawansowanego kursu pierwszej pomocy dla firm instytucji:

 • Podstawy prawne podczas udzielania pierwszej pomocy – WYKŁAD
 • Bezpieczeństwo podczas udzielanie pierwszej pomocy – WYKŁAD
 • Wzywanie pomocy – WYKŁAD + ĆWICZENIA
 • Resuscytacja krążeniowo oddechowa dorosłych – WYKŁAD + ĆWICZENIA
 • Resuscytacja krążeniowo oddechowa dzieci – WYKŁAD + ĆWICZENIA
 • Automatyczna defibrylacja zewnętrzna WYKŁAD + ĆWICZENIA
 • Postępowanie w wybranych stanach zagrożenia życia – WYKŁAD + ĆWICZENIA
 • Postępowanie w obrażeniach ciała – WYKŁAD + ĆWICZENIA

  Kurs zaawansowany jest rozwinięty o ćwiczenia praktyczne w symulowanych stanach zagrożenia życia w zespołach 2-3 osobowych wraz z omówieniem i oceną pracy zespołu. Podczas zajęć uczestnicy poznają w praktyce postępowanie w realnych stanach zagrożenia życia tj. zatrzymanie krążenia w miejscu pracy, zatrzymanie krążenia w miejscu publicznym, drgawki, postępowanie z pacjentem nieprzytomnym, postępowanie przy zadławieniu, postępowanie z pacjentem urazowym. W zajęciach bierze udział również drugi instruktor wspomagający, który odpowiada za scenki symulowane. Założeniem zajęć praktycznych jest przećwiczenie poznanych podczas wykładów kursu podstawowego umiejętności w warunkach jak najbardziej zbliżonych do realnych tj. krew, stres, sytuacje nadzwyczajne.

  Dodatkowe informacje:

  Minimalna ilość uczestników kursu: 10 osób
  Czas trwania szkolenia: 8 godzin dydaktycznych

  Zorganizuj kurs. Przyjedziemy do Ciebie!

  Skontaktuj się z nami w celu organizacji takiego kursu w swojej firmie lub instytucji. Odpowiemy na wszystkie twoje pytania oraz wycenimy twój kurs. Zapraszamy do kontaktu mailowego: ambulans24@gmail.com lub telefonicznego: 667 291 424. 

  Galeria zdjęć z kursu:

Kliknij i zadzwoń teraz