Sprzęt szkoleniowy

Sprzęt szkoleniowy

Sprzęt szkoleniowy

Zestaw toreb PSP R1 przeznaczony dla przeszkolonych strażaków-ratowników oraz dla innych jednostek ratowniczych wchodzących w skład Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG) oraz do ćwiczeń z zakresu udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy. Zestawy skompletowane zgodnie z wytycznymi Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z czerwca 2021 roku “Zasady Organizacji Ratownictwa Medycznego w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym”. Zestawy dodatkowo wyposażone w defibrylator AED oraz respirator transportowy objętościowo zmienny.

Zestaw 10 fantomów do nauki prowadzenia resuscytacji krążeniowo oddechowej u osób dorosłych, dzieci oraz niemowląt.  Możliwość uczenia wszystkich parametrów wysokiej jakości resuscytacji zdefiniowanych przez Europejską Radę Resuscytacji i inne stowarzyszenia dzięki podłączeniu każdego z manekinów z do technologii umożliwiającej przekazywanie obiektywnych informacji zwrotnych. Każdy kursant może otrzymać wydruk, na podstawie którego będzie mógł przeanalizować i skorygować popełnione błędy.

Pełnopostaciowe fantomy osób dorosłych do nauki resuscytacji krążeniowo oddechowej. Możliwość uczenia wszystkich parametrów wysokiej jakości resuscytacji zdefiniowanych przez Europejską Radę Resuscytacji i inne stowarzyszenia dzięki podłączeniu każdego z manekinów z do technologii umożliwiającej przekazywanie obiektywnych informacji zwrotnych. Fantomy z możliwością zakładania nadgłośniowych przyrządów do udrażniania dróg oddechowych, intubacji, defibrylacji oraz z symulatorem rytmów serca. Fantomy przydatne podczas ćwiczeń z zakresu zaawansowanych czynności resuscytacyjnych podczas kursów doskonalących dla ratowników medycznych oraz kursów kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Deski ortopedyczne, nosze podbierakowe, zestawy szyn Kramera, Kamizelki KED oraz nosze płachtowe wykorzystywane przede wszystkim podczas ćwiczeń z zakresu ewakuacji oraz transportu poszkodowanego z podejrzeniem urazu. 

Automatyczne defibrylatory zewnętrzne przeznaczone do ćwiczeń z zakresu postępowania podczas resuscytacji krążeniowo oddechowej, które powalają zapoznać użytkowników z zasadami korzystania z tego typu urządzeń. Dodatkowo posiadamy również defibrylator farmakologiczny ZOLL CCT używany podczas ćwiczeń z zakresu zaawansowanych czynności resuscytacyjnych skierowanych do kadry medycznej.

Zestawy tlenowe, apteczki opatrunkowe, apteczki plecakowe, radiotelefony wykorzystywane podczas ćwiczeń i symulacji medycznych.

Kliknij i zadzwoń teraz