Kursy pierwszej pomocy dla firm i instytucji

Szkolenie skierowany przede wszystkim do pracowników firm oraz instytucji publicznych. Zgodne z Kodeksem Pracy art. 209 (zmiany od 18 tycznia 2009 r.); ustawy z 21 Listopada 2008 r o zmianie ustawy Kodeks Pracy (Dz. U. 223, poz. 146 2008 r.) pracodawca ma obowiązek zorganizowania systemu pierwszej pomocy. Organzujemy kurs podstawowy (5 godzin) lub rozszerzony (8 godzin) Nasza firma przeszkoliła już kilkuset pracowników różnych firm i instytucji, co możemy potwierdzić stosowanymi referencjami. Tego typu kurs jest zakończony wydaniem certyfikatu dla każdego uczestnika.

 

 

KODEKS PRACY:

§ 1. Pracodawca jest obowiązany:
1) zapewnić środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników;
2) wyznaczyć pracowników do:
a) udzielania pierwszej pomocy,
b) wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników;
3) zapewnić łączność ze służbami zewnętrznymi wyspecjalizowanymi w szczególności w zakresie udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, ratownictwa medycznego oraz ochrony przeciwpożarowej.
§ 2. Działania, o których mowa w § 1, powinny być dostosowane do rodzaju i zakresu prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych pracowników i innych osób przebywających na terenie zakładu pracy oraz rodzaju i poziomu występujących zagrożeń.
§ 3. Liczba pracowników, o których mowa w § 1 pkt 2, ich szkolenie oraz wyposażenie powinny uwzględniać rodzaj i poziom występujących zagrożeń.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ  Z DNIA 26.09.1997 r. W SPRAWIE PRZEPISÓW BHP

§ 44. 1. Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom sprawnie funkcjonujący system pierwszej pomocy w razie wypadku oraz środki do udzielania pierwszej pomocy
§ 44.3. Obsługa punktów i apteczek, o których mowa w ust. 1, na każdej zmianie powinna być powierzana wyznaczonym pracownikom, przeszkolonym w udzielaniu pierwszej pomocy.

PROGRAM KURSU PIERWSZEJ POMOCY DLA FIRM I INSTYTUCJI:

 • Podstawy prawne podczas udzielania pierwszej pomocy – WYKŁAD
 • Bezpieczeństwo podczas udzielanie pierwszej pomocy – WYKŁAD
 • Wzywanie pomocy – WYKŁAD + ĆWICZENIA
 • Resuscytacja krążeniowo oddechowa dorosłych – WYKŁAD + ĆWICZENIA
 • Resuscytacja krążeniowo oddechowa dzieci – WYKŁAD + ĆWICZENIA
 • Automatyczna defibrylacja zewnętrzna WYKŁAD + ĆWICZENIA
 • Postępowanie w wybranych stanach zagrożenia życia – WYKŁAD + ĆWICZENIA
 • Postępowanie w obrażeniach ciała – WYKŁAD + ĆWICZENIA

  ROZSZERZENIE KURSU DO 8 GODZIN
 • Sytuacje symulowane stanów zagrożenia życia na terenie zakładu pracy, w których pracownicy wyposażeni w sprzęt medyczny udzielają pomocy w zespołach 3 -osobowych.

Skontaktuj się z nami w celu organizacji takiego kursu w swojej firmie lub instytucji. Odpowiemy na wszystkie twoje pytania oraz wycenimy twój kurs. Zapraszamy do kontaktu mailowego: ambulans24@gmail.com lub telefonicznego: 667 291 424. 

Kliknij i zadzwoń teraz