Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy

 
kurs kwalifikowanej pierwszej pomocyKURS KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY
 
Kursy Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy pozwalają na uzyskanie tytułu „Ratownika” zgodnie z art. 13 Ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym i tym samym uzyskanie najwyższego możliwego stopnia przeszkolenia w zakresie ratownictwa, który dostępny jest dla osób nie posiadających wykształcenia medycznego. Przeznaczony szczególnie dla pracowników służb mundurowych oraz jednostek ratowniczych, ale mogą też ukończyć go osoby nie związane z takimi jednostkami. Kurs trwa 66 godzin i zakończony jest egzaminem państwowym. Certyfikat ukończenia kursu ważny jest przez 3 lata. po tym czasie należy ukończyć kurs recertyfikacyjny, który również organizujemy,.
 

USTAWA O PAŃSTWOWYM RATOWNICTWIE MEDYCZNYM

Zgodnie z art. 13 ustawy ratownikiem Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy może zostać osoba zatrudniona lub pełniąca służbę w jednej z jednostek współpracujących z systemem, posiadająca ważne zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz której stan zdrowia pozwala na udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy. Mogą to zatem być to ratownicy: ZHP, PCK, OSP, GOPR, TOPR, WOPR, SAR oraz innych organizacji społecznych spełniających warunki jednostki współpracującej z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego, a więc wszystkie te jednostki, które w zależności od typu zdarzenia mogą przybyć na miejsce jako pierwsi lub ze względu na warunki szczególne, w jakich znalazła się osoba poszkodowana są wzywane na miejsce zdarzenia.

PROGRAM KURSU KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY:

 • Organizacja ratownictwa medycznego – podstawy prawne
 • Bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejsca zdarzenia
 • Zestawy ratownicze, dezynfekcja sprzętu
 • Elementy anatomii i fizjologii, ocena poszkodowanego, badanie wstępne oraz szczegółowe
 • Poszkodowany nieprzytomny
 • Resuscytacja (dorosły, dziecko, niemowlę, noworodek, sytuacje szczególne)
 • Defibrylator zautomatyzowany. Zasady defibrylacji poszkodowanego metodą półautomatyczną i automatyczną
 • Wstrząs
 • Inne stany nagłe – drgawki, cukrzyca zdekompensowana, zawał mięśnia sercowego, udar mózgowy, zatrucia, podtopienie
 • Urazy mechaniczne i obrażenia – złamania, skręcenia, krwotoki, obrażenia klatki piersiowej, brzucha, kręgosłupa, głowy i kończyn
 • Urazy chemiczne, termiczne, elektryczne i obrażenia, zagrożenia środowiskowe
 • Taktyka działań ratowniczych – zdarzenia masowe, mnogie, segregacja wstępna, karta udzielonej pomocy, logistyka
 • Ewakuacja ze strefy zagrożenia
 • Udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych
 • Dodatkowe zajęcia w zależności od specyfiki i oczekiwań uczestników

Skontaktuj się z nami w celu organizacji takiego kursu w swojej firmie lub instytucji. Odpowiemy na wszystkie twoje pytania oraz wycenimy twój kurs. Zapraszamy do kontaktu mailowego: ambulans24@gmail.com lub telefonicznego: 667 291 424. 

Kliknij i zadzwoń teraz