Kursy z zakresu pierwszej pomocy
CENTRUM SZKOLENIOWE

Centrum szkoleniowe Ambulans24.pl zajmuje się organizacją kursów pierwszej pomocy dla firm oraz instytucji publicznych. Posiadamy wysoko wykwalifikowaną kadrę medyczną oraz bogate zaplecze sprzętowe. Nasze kursy pierwszej pomocy są dostosowane do potrzeb każdego klienta. Dokładając wszelkich starań staramy się, aby nasze kursy cechowały się najwyższą jakością i były prowadzone według najnowszych wytycznych. Przeszkoliliśmy dotychczas kilka tysięcy osób co możemy potwierdzić stosownymi referencjami. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszych kursów.

 

KURSY PIERWSZEJ POMOCY DLA FIRM ORAZ INSTYTUCJI PUBLICZNYCH

Szkolenie skierowane do pracowników firm, zgodne z Kodeksem Pracy art. 209 (zmiany od 18 tycznia 2009 r.); ustawy z 21 Listopada 2008 r o zmianie ustawy Kodeks Pracy (Dz. U. 223, poz. 146 2008 r.) oraz Obwieszczeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2 września 1997 roku, które nakłada na pracodawców obowiązek zorganizowania systemu pierwszej pomocy, w skład którego wchodzą punkty pierwszej pomocy i apteczki, których obsługa może zostać powierzona tylko i wyłącznie pracownikom przeszkolonym z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Tego typu kursy organizujemy podchodząc indywidualnie do każdego klienta. Program szkolenia układany jest zgodnie ze specyfiką pracy firmy bądź instytucji i zakończony jest wydaniem stosownego certyfikatu dla każdego uczestnika. 

Oferujemy dwa rodzaje kursów dla firm oraz instytucji publicznych: PODSTAWOWY oraz ZAAWANSOWANY w zależności od potrzeb klienta. 

 

KURSY PIERWSZEJ POMOCY DLA SZKÓŁ NAUKI JAZDY

Zgodnie z przepisem Art. 23 ust. 2 Ustawy o Kierujących Pojazdami. Szkolenie dla kierowców obejmuje naukę udzielania pierwszej pomocy przeprowadzaną w formie wykładów i zajęć praktycznych; Szkolenie prowadzi osoba o kwalifikacjach przewidzianych prawem dla tego typu szkoleń (prawo do dokonania zaliczenia zajęć w karcie szkoleniowej każdego uczestnika). Program obejmuje omówienie najbardziej typowych sytuacji ze szczególnym zwróceniem uwagi a zagadnienia, których dotyczą pytania egzaminacyjne oraz zajęcia praktyczne. Kurs kończy się również wydaniem certyfikatu dla każdego uczestnika.

 

KURSY DLA NAUCZYCIELI

Szkolenie skierowane dla pracowników instytucji oświatowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zmianami), które informuje o tym , że kurs z zakresu pierwszej pomocy powinien odbyć: § 21. Nauczyciel, w szczególności prowadzący zajęcia w warsztatach, laboratoriach, a także zajęcia wychowania fizycznego. Nowelizacja ustawy od marca 2018 r.nakazuje przeszkolenie wszystkich pracowników placówki oświatowe bez względu na zajmowane stanowisko. Ponadto artykuł § 40. Informuje o tym, że pracownik szkoły lub placówki, który powziął wiadomość o wypadku, niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu opiekę, w szczególności sprowadzając fachową pomoc medyczną, a w miarę możliwości udzielając poszkodowanemu pierwszej pomocy. Nasz firma przeszkoliła już kilkaset nauczycieli, co możemy potwierdzić stosowanymi referencjami. Tego typu kurs jest zakończony wydaniem certyfikatu dla każdego uczestnika.

 
KURS KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY
 
Kursy Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy pozwalają na uzyskanie tytułu „Ratownika” zgodnie z art. 13 Ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym i tym samym uzyskanie najwyższego możliwego stopnia przeszkolenia w zakresie ratownictwa, który dostępny jest dla osób nie posiadających wykształcenia medycznego. Przeznaczony szczególnie dla pracowników służb mundurowych oraz jednostek ratowniczych, ale mogą też ukończyć go osoby nie związane z takimi jednostkami. Kurs trwa 66 godzin i zakończony jest wydaniem certyfikatu ważnego przez 3 lata. po tym czasie należy ukończyć kurs recertyfikacyjny, który również organizujemy,.
 
 
KURS DOSKONALĄCY DLA NAUCZYCIELI
 
 Szkolenie prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy (Dz.U. Nr 139, poz.1132) każdy uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
 

“MAŁY RATOWNIK”

 Kurs przeznaczony dla najmłodszych odbiorców. Podczas kursu dzieci zostają zapoznane z podstawowymi umiejętnościami z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Poziom zajęć dopasowany jest d o danej grupy wiekowej. Kurs dedykowany dla szkół i przedszkoli. Uczestnicy zajęć poznają numery alarmowe oraz uczą się postępowania w wybranych stanach zagrożenia życia. Istnieje również możliwość zorganizowania symulowanej akcji ratowniczej z udziałem karetki oraz pokazu sprzętu ratowniczego dla dzieci.
 
 
POKAZY PIERWSZEJ POMOCY
 
Organizujemy pokazy pierwszej pomocy podczas imprez i festynów. To wspaniała okazja do uatrakcyjnienia imprezy i przyciągnięcia uczestników.
Dysponujemy mobilnym punktem nauczanie pierwszej pomocy w warunkach plenerowych oraz w budynkach (np. centrach handlowych). Uczestnicy mogą sprawdzić nabyta wiedzę na profesjonalnym sprzęcie szkoleniowym.